SHARE Česká republika

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Vítejte na oficiálních stránkách projektu SHARE v České republice.
SHARE je multidisciplinární, mezinárodní časosběrná databáze mikrodat o zdraví, sociálně-ekonomickém postavení a společenských a rodinných vazbách přibližně 150,000 jednotlivců (více než 530,000 rozhovorů) ze všech zemí EU, Švýcarska a Izraele starších 50ti let.

Veškeré informace o projektu naleznete na oficiálních stránkách https://share-eric.eu/.

Česká verze těchto stránek je také v anglickém jazyce.

Sběr dat provádí agentura SCaC. Na jejích stránkách najdete další informace k projektu.


Data z 9. vlny sběru dat SHARE ke stažení

Data z 9. vlny projektu SHARE-ERIC jsou k disposici ke stažení na portále https://share-eric.eu, s veškerou dokumentací https://share-eric.eu/data/data-documentation, a dalších informací na stránkách https://share-eric.eu/ a http://share.cerge-ei.cz/. Součástí dat ve formátu STATA a SPSS jsou také data z národního písemného dotazníku (dropoff, modul sharew9_rel9-0-0_dropoff) sestaveného externími výzkumníky spolupracujícími s projektem SHARE-CZ. Data z projektu HCAP budou k disposici během několika týdnů.


Právě probíhá test sběru dat pro 10. vlnu projektu SHARE

V dubnu a v květnu probíhá test desáté vlny projektu SHARE v České republice. Součástí této vlny je unikátní projekt neuroSHARE, který připravujeme ve spolupráci s výzkumníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s ČVUT. Cílem projektu je včasná detekce symptomů Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby pomocí jednoduchého testu řeči, spánku a čichu.


Novinky a inovace v projektu SHARE

V desáté vlně projektu SHARE v České republice plánujeme několik důležitých inovací. Český tým ve spolupráci s agenturou SCac úspěšně dokončil sběr dat HCAP (Harmonized Cognitive Assessment Protocol) o kognici v deváté vlně a sběr dat akcelerometrie ve vlně 8. Desátá vlna se zaměří na sběr neuromarkerů v projektu neuroSHARE sestávající z testu čichu, řeči a dotazníku na kvalitu spánku REM ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou University Karlovy a ČVUT v Praze. V jedenácté vlně plánujeme ještě obsáhlejší sběr objektivních dat, tzv. biomarkerů. Tento projekt se uskuteční ve spolupráci s velkou výzkumnou infrastrukturou RECETOX při Masarykově universitě v Brně.


Sběr dat 9. vlny projektu SHARE byl úspěšně ukončen

V září 2022 agentura SCaC dokončila sběr dat 9. vlny projektu SHARE-ERIC v České republice. Součástí 9. vlny byly dvě důležité inovace v projektu SHARE, velmi rozsáhlý test kognitivních schopností (tzv. Harmonized Cognitive Assessment Protocol), který se sbíral ještě v dalších čtyřech zemích, a také dotazník pro naše tazatele, kteří mají ma kvalitě dat velký podíl. Jako vždy jsme nabídlo prostor externím výzkumníkům v dropoffu. Ještě jednou děkujeme všem respondentům a tazatelům za jejich spolupráci. Více informací naleznete na stránkách agentury SCaC a zde.

Sběr dat 9. vlny projektu SHARE

Začátek sběru dat 9. vlny projektu SHARE-ERIC v České republice pokračuje až do konce léta 2022. Součástí sběru dat bude jako vždy písemný dotazník a také test kognitivních schopností pro některé respondenty (tzv. Harmonized Cognitive Assessment Protocol). HCAP se kromě ČR bude sbírat ještě ve čtyřech dalších zemích projektu SHARE. Sběr dat provádá v terénu agentura SCaC. Všichni tazatelé jsou kompletně očkováni proti Covid-19. Předem děkujeme všem respondentům a tazatelům za jejich spolupráci. Více informací naleznete na stránkách agentury SCaC a zde.


Data z 8. vlny sběru dat SHARE ke stažení

Data z celé 8. vlny projektu SHARE-ERIC,  včetně dat z dotazníku SHARE Covid-19, jsou k disposici ke stažení na portále https://share-eric.eu/data/data-access, s veškerou dokumentací https://share-eric.eu/data/data-documentation, a dalších informací na stránkách https://share-eric.eu/ a http://share.cerge-ei.cz/. Součástí dat ve formátu STATA a SPSS jsou také data z národního písemného dotazníku (dropoff, modul sharew8_rel1-0-0_dropoff) sestaveného externími výzkumníky spolupracujícími s projektem SHARE-CZ. Speciální dotazník Covid-CZ sbíraný v době druhé vlny pandemie pouze v České republice na podzim 2020 je v modulu sharew8_rel1-0-0_xc.


Probíhá sběr dat telefonického rozhovoru CATI o epidemii Covid-19

Druhý rozhovor o epidemii koronaviru ve všech zemích projektu SHARE-ERIC byl zahájen. Prosíme všechny respondenty projektu SHARE v České republice o spolupráci. V České republice se již jedná o třetí panelový telefonický rozhovor o epidemii. Sebraná data umožní srovnat dopady pandemie v čase, pochopit změny v chování a vyhodnotit efektivitu vládních opatření. Více informací je také na stránkách agentury SCaC.

Nabídka umístění výzkumných záměrů v dotazníku 9. vlny projektu SHARE v ČR

Jako v každé vlně sběru dat projektu SHARE, i v deváté vlně nabízíme výzkumníkům a zejména studentům prostor pro jejich vlastní otázky v dotazníku SHARE v České republice. V květnu a červnu 2021 budeme s Vaší pomocí připravovat již poosmé další dropoff dotazník. Více informací a kontakty naleznete zde.


Příprava tazatelů pro jarní CATI rozhovor o epidemii Covid-19 zahájena

Druhý rozhovor o epidemii koronaviru ve všech zemích projektu SHARE-ERIC proběhne v květnu a červnu 2021. Agentura SCaC v současné době provádí trénink tazatelů.


Sběr dat 9. vlny projektu SHARE začne na podzim 2021

Devátá vlna projektu SHARE-ERIC v České republice začne na podzim 2021. Předcházet jí bude sběr dat pomocí telefonu (CATI) na jaře 2021 na téma koronaviru. Doufáme, že devátá vlna již bude moci proběhnout standardně jako osobní rozhovor s tazatelem.


Data z 8. vlny sběru dat SHARE Covid-19 ke stažení

Data ze speciálního sběru dat na téma Covid-19, která se sbírala pomocí telefonického rozhovoru v červnu až srpnu 2020 jsou k dispozici ke stažení v režimu open-access na stránkách https://share-eric.eu/. Data SHARE Wave 8 COVID-19 umožňují sledovat jak riziková skupina starší populace zvládá pandemii Covid-19 z hlediska jejich zdraví nebo socio-ekonomické situace. Velkou výhodou dat je jejich longitudinální rozměr a možnost mezinárodního srovnání různých vládních opatření. Sběr dat byl podpořen Evroskou komisí v rámci projektu Horizon 2020 and the Coronavirus Global Response.


V 9. vlně bude součástí sběru dat také studie Harmonized Cognitive Assessment Protocol (HCAP) 

Česká republika se jako jedna z devíti zemí projektu SHARE zúčastní v 9. vlně sběru dat v roce 2021-22 studie Harmonized Cognitive Assessment Protocol (HCAP). Tato studie sestává z dodatečného rozhovoru pro identifikaci raných projevů snížení kognitivních schopností a Alzheimerovy choroby. Dodatečný rozhovor se bude sbírat na vzorku 500 respondentů starších 65 let. Data budou napojena na ostatní panelová data projektu SHARE a poskytnou mimořádný zdroj informací pro porozumění trendům výskytu a rozšíření demence v evropské populaci.


Pokračovat na další zprávy projektu SHARE-CZ