SHARE Česká republika  

Projekt SHARE-Covid19

SHARE sbírá dva speciální sběry dat na téma Covid19, oba v telefonním CATI módu. První sběr dat se uskutečnil v červnu až srpnu 2020, druhý CATI se uskutečnil v létě 2021.

Navíc v České republice se realizoval sběr dat CATI-CZ Covid19 v říjnu až prosinci 2020.

Všechny tři sběry dat mají panelovou strukturu s opakovanými otázkami pro zachycení změn v životech našich respondentů během pandemie. Všechna CATI Covid19 data jsou napojena na hlavní longitudinální data projektu SHARE.

Všechna data, CATI1, CATI-CZ, a CATI2 jsou již dostupná.

Více podrobností naleznete na stránkách SHARE-Covid19 projektu
.Pochopení důsledků vládních opatření proti pandemii Covid-19


Nezáměrné nebo nezamýšlené důsledky vládních opatření s cílem tlumení epidemie COVID-19 jsou obrovské a ovlivňují blahobyt evropských občanů z hlediska ekonomiky, sociálních vztahů a zdraví: Evropa zažívá největší recesi od druhé světové války, sociální kontakty byly přerušeny a lidé se vyhýbají lékařskému ošetření v obavách z nákazy.

Hlavním cílem projektu SHARE-COVID19 je pochopit tyto nezamýšlené důsledky a navrhnout lepší zdravotní, ekonomické a sociální politiky. V našich politických doporučeních usilujeme o to, aby systémy zdravotní péče a společnosti v Evropské unii byly odolnější vůči pandemiím, pokud jde o prevenci, ochranu a léčbu populace 50+, tedy nejzranitelnější části populace.

Cílem projektu je identifikovat nerovnosti ve zdravotní péči před pandemií, během ní a po ní, pochopit dopady výluky na zdraví a zdravotní chování, analyzovat důsledky výluky na trhu práce, posoudit dopady pandemie a výluky na příjmovou a majetkovou nerovnost, zmírnit dopady rozhodnutí o kontrole epidemie na sociální vztahy a optimalizovat budoucí opatření pro kontrolu epidemie zohledněním geografických vzorců onemocnění a jejich vztahu k sociálním vzorcům, jakož i lépe řídit volbu bydlení a životních podmínek mezi nezávislostí, společným bydlením nebo umístěním do ústavu.

Projekt sleduje transdisciplinární a mezinárodně srovnávací přístup s využitím zdrojů dat výzkumné infrastruktury SHARE. Zahrnuje všechny členské státy EU. Za koordinaci projektu odpovídá Společnost Maxe Plancka. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2020 a skončí 30. října 2023.