SHARE Česká republika  

easySHARE (verze 7.1.0)

easySHARE je zjednodušená databáze dat SHARE pro výzkumníky, kteří začínají s analýzou komplexních dat z průzkumů jako je SHARE.  Zatímco hlavní data projektu mají mnoho souborů z každé vlny sběru dat, easySHARE obsahuje informace o všech respondetech ze všech zemí a ze všech panelových vln sběru dat v jednom jediném souboru.  Struktura dat je navíc zjednodušena tak, že informace o každém respondentovi získané v jedné vlně jsou přidány k ostatním informacím ze všech dalších vln, stejně tak údaje o členech domácnosti.  Klasifikace chybějících hodnot (missing values) je přehlednější, k disposici jsou také mnohá vytvořená data (vzdělání ISCED, index zdraví, schopnosti, demografie nebo ekonomické indikátory).  Soubor easySHARE obsahuje více jak sto proměnných ze všech vln projektu a je plně kompatibilní s daty z ostatních průzkumů stárnutí v USA (Health and Retirement Study a její zjednodušená databáze dat RAND) a ELSA v Anglii.  easySHARE take umožňuje skupinovou registraci pro studenty v univerzitním kurzu.

Struktura dat easySHARE

Data se dají stáhnout v jednom souboru (zip), zahrnují všechny respondenty ze všech zúčastněných zemí projektu SHARE od roku 2004 (od roku 2006 i z České republiky).  Formát dat je ideální pro výuku panelových (longitudinálních) dat a pro srovnávací analýzu jednotlivých zemí.  Je samozřejmě možné také používat data jen z jedné vlny sběru.

Kromě dat obsahuje tento zdarma stahnutelný zip soubor také Stata program použitý pro vytvoření datového souboru easySHARE z hlavních dat projektu SHARE.  Už ivatelé tak mohou nejen sledovat to, jak byla ta která proměnná vytvořena a napojena v rámci dat easySHARE, ale mohou tento program sami upravit a vytvořit si tak svůj vlastní datový soubor uložený v jednom souboru, který pak mohou použít pro svůj vlastní výzkum nebo výuku.

Stáhněte si dokumentaci dat easySHARE: oficiální stránka www.share-project.org
verze 7.1.0:  Release Guide to easySHARE

Release Guide to easySHARE v pdf formátu přehledně pojednává formát dat a všech proměnných.  Je v něm také kapitola s příklady základních instrukcí jak pracovat s daty pomocí softwaru Stata, SPSS a také zdarma v programu R.

Příklad použití dat easySHARE v programu STATA se všemi základními příkazy (otevření souboru, výběr proměnných, regrese, probit, uložení dat) si můžete stáhnout zde (zkopírujte a použijte místo koncovky txt koncovku do).  

Přístup k datům easySHARE


Registrovaní uživatelé si mohou stáhnout data easySHARE z datového centra SHARE Research Data Center.  Login a heslo zůstávají nezměněny.  Pravidla pro přístup a používání dat pro projekt SHARE jsou stejná také pro data easySHARE. 

Registrovaní uživatelé, kteří chtějí použít data easySHARE pro výuku, mohou využít zjednodušenou registrační přihlášku, jež jim dovolí distribuovat data easySHARE svým studentům.  Více informací o pravidlech přístupu k datům projektu SHARE na sránkách data access.

Nejste registrovaní a chcete zdarma používat data projektu SHARE a easySHARE?
Všechny informace Vám rádi sdělíme na kontaktních adresách, rovněž poradíme se stahnutím dat nebo jejich základním zpracováním.  Neváhejte nám zavolat nebo napsat. Předem děkujeme za používání dat SHARE.

Podrobný návod jak pracovat s daty easySHARE je v tomto
working paper.


Software R pro analýzu dat zdarma

Od srpna 2014 jsou data easySHARE k disposici také pro analýzu v programovacím jazyce R, který je na rozdíl od ostatních programů zdarma a ke stáhnutí na http://www.r-project.org/


Radim Boháček
koordinátor projektu SHARE v České republice
CERGE-EI
Politických vězňů 7
Praha 1 11121

tel: 775 379 336
email:  radim.bohacek@cerge-ei.cz 
webové stránky projektu: www.share-project.org a http://share.cerge-ei.cz