SHARE Česká republika  

Interaktivní přístup k datům:

Data and Documentation Tool

Projekt SHARE umožňuje interaktivní prohlížení dat a vyhledávání jednotlivých proměnných. Interaktivní internetová stránka byla vyvinuta ve spolupráci MEA a CentERdata. Aplikace nabízí vygenerování codebooků všech dat projektu SHARE ve formátu pdf. Aplikace také umožňuje vyhledávání publikací založených na datech SHARE ("Browse Publications") v podobě vědeckých článků, knih, kapitol v knihách, working papers apod. Funkce "Search" dovoluje vyhledávání informací v datech, dotaznících nebo publikacích.

Data a documentation tool je k disposici na https://www.share-datadocutool.org/