SHARE Česká republika  

Data geoSHARE

V současné době zpracováváme data o geografických informacích od všech respondentů v projektu SHARE, včetně dat životní historie, na úrovni NUTS2 a NUTS3. Data budou k dispozici v omezeném přístupu s ohledem na dodržení pravidel GDPR ochrany osobních dat.

O  dalším postupu a časovém harmonogramu vás budeme včas informovat.