SHARE Česká republika  

Archiv sociální politiky pro SHARE (SPLASH)


Archiv sociální politiky pro SHARE (SPLASH) poskytuje potřebné makro a kontextové údaje (např. o politickém, ekonomickém a společenském prostředí), které usnadňují srovnávací analýzy sociální politiky v prostoru a čase s využitím SHARE a dalších zdrojů mikrodat.

Webové stránky projektu SPLASH jsou dostupné zde.
Dokumentace projektu je přístupná zde.

Konkrétně sekce Data poskytuje přístup ke kontextovým kvantitativním ukazatelům založeným na oficiálních statistikách a výsledcích výzkumu. V sekci Policy získají uživatelé přístup ke standardizovaným informacím o změnách politik a jejich právních podkladech v průběhu času; záznamy byly sestaveny z databáze Population and Policy Database (PPD) a databáze Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR), která byla naposledy aktualizována v roce 2016.

Kromě toho SPLASH poskytne přístup k datové mapě kvantitativních a kvalitativních externích zdrojů, které doplní obsah nabízený oběma sekcemi.

Z hlediska obsahu se SPLASH zaměřuje na zdroje pokrývající evropské země uspořádané podle následujících témat:

Vzdělávání
Rodina a děti
Zdraví
Migrace
Životní podmínky
Práce a odchod do důchodu

Archiv také obsahuje data opatření během pandemie Covid-19.