Kódy programů STATA a SPSS pro práci s datyStahování a adresáře

Všechny kódy budou staženy s koncovkou *.txt. Uložte na Vašem počítači s koncovkou *.do nebo *.sps

Ve všech kódech je potřeba upravit adresáře podle toho, kde máte uložena data:

Původní umístění složky s daty     je nap
ř.:   global datadir "d:\work\sharew5_rel1-0-0"
                                                        nebo např.:    global datadir "d:\work\SHARE\Wave2004\Data\sharew1_rel2-6-0"
Změňte tento adresář
na např.:                                 global datadir "c:\soubory\SHARE\moje_data"Výukové materiály

Mendelova univerzita (duben 2017) - prezentace
Mendelova univerzita (duben 2017) - SPSS

easySHARE

Program pro práci s daty easySHARE

Codebooks

Programy pro vytvoření codebook pro jednotllivé vlny:

Codebook pro 2. vlnu 2006
Codebook pro 3. vlnu 2008
Codebook pro 4. vlnu 2010
Codebook pro 5. vlnu 2012
Codebook pro 6. vlnu 2014


Spojování modulů a panelových vln

Vlna 1 (pro vybrané moduly, všechny země)  
Vlna 2
(pro vybrané moduly, všechny země)  
Vlna 3
(pro vybrané moduly, všechny země)  
Vlna 4
(pro vybrané moduly, všechny země)  
Vlna 5 (pro všechny hlavní moduly a všechny země)  
Vlna 6 (pro data z ČR, jinak je soubor se všemi proměnnými příliš velký)  

Spojení vln 1, 2, 3, 4 a 5
(pro všechny země)

Spojení vln 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (pro data z ČR, jinak je soubor se všemi proměnnými příliš velký)  

SPSS

Všechny kódy budou staženy s koncovkou *.txt. Uložte na Vašem počítači s koncovkou *.sps

Pokyny pro změnu adresářů jsou v souboru

Syntax_SPSS_příklad práce s daty
Syntax_SPSS_jak používat dropoff

Syntax_SPSS_jak používat NUTS
Syntax_SPSS_jak používat imputace


Syntax spojování modulů a vln