Zpět na úvodní zprávy projektu SHARE-CZSběr dat v 8. vlně projektu SHARE byl v prosinci 2020 úspěšně dokončen. 

V pondělí 14. 12. 2020 agentura SCaC dokončila sběr dat pomocí telefonického rozhovoru (CATI) na téma Covid-19 v České republice. Všem respondentům děkujeme za jejich účast. Data budou součástí hlavních dat SHARE z osmé vlny.

                                                   

Sběr dat v 8. vlně projektu SHARE pokračuje druhým telefonickým  rozhovorem o koronaviru

Projekt SHARE v České republice bude v období říjen až prosinec 2020 pokračovat ve sběru dat pomocí telefonického rozhovoru (tzv. CATI). Otázky budou navazovat na první telefonický rozhovor z června a července tohoto roku. Tyto dva rozhovory umožní výzkumníkům analyzovat dopady první a druhé vlny epidemie v České rebublice a v Evropě. Data budou důležitým vstupem do matematických modelů šíření epidemie a doufáme, že tím také přispějeme k omezení šíření infekce a ke zmírnění negativních jejích dopadů.

Více informací naleznete také na na stránkách agentury SCaC a koordinátora projektu SHARE-ERIC v angličtině.


Sběr dat v 8. vlně je právě dokončován prostřednictvím telefonického rozhovoru

Z důvodu bezpečnosti našich respondentů a tazatelů budou data 8. vlny projektu SHARE v České republice dosbírány pomocí telefonického rozhovoru (tzv. CATI). Rozhovor bude kratší než osobní rozhovor a bude zaměřen na zdravotní stav a dopady epidemie koronaviru.

V průběhu června a pak i po celé léto budeme telefonovat do všech domácností našeho vzorku respondentů, i do těch, ve kterých již proběhl osobní rozhovor. Hlavním důvodem je naše snaha zmapovat působení a vliv epidemie na generaci 50+. Data budou pak také důležitým vstupem do matematických modelů šíření epidemie a doufáme, že tím také přispějeme k omezení šíření infekce a ke zmírnění negativních jejích dopadů. Písemné dotazníky budeme rozesílat poštou.

Více informací naleznete také na na stránkách agentury SCaC a koordinátora projektu SHARE-ERIC v angličtině.


Sběr dat v 8. vlně SHARE pozastaven z důvodu ochrany respondentů a tazatelů před šířením koronaviru

Ve shodě s hlavním koordinátorem projektu SHARE-ERIC byl sběr dat 8. vlny projektu SHARE v České republice pozastaven s platností od středy 11. března. Nikdo z tazatelů ani respondentů nemá příznaky onemocnění, činíme tak pouze z preventivních důvodů, zejména vzhledem k tomu, že dotazujeme více ohroženou skupinu obyvatel ve věku nad 50 let. Ve sběru budeme pokračovat jakmile to zdravotní situace opět dovolí. Tazatele a již kontaktované respondenty budeme kontaktovat a o situaci informovat společně s agenturou SCaC.


Právě probíhá sběr dat 8. vlny projektu SHARE v České republice

Od října 2019 probíhá sběr dat již 8. vlny projektu SHARE (sedmé vlny sběru dat v České republice). Přes 100 tazatelů agentury SCaC sbírá data na celém území České republiky. Tazatelé kontaktují přibližně 4,000 respondentů, kteří se účastnili sběru dat v předcházejících vlnách. V této vlně také kontaktujeme nové domácnosti, abychom representativní doplnili vzorek na celkem 5,000 respondentů. Pro další informace o průběhu sběru dat a protokolu kontaktování více ne stránkách agentury SCaC. Všem respondentům děkujeme za spolupráci a podporu projektu.

Data ze 7. vlny projektu SHARE (release 7.0.0) ke stažení

Data ze 7. vlny sběru dat jsou k disposici ke stažení z datového serveru projektu SHARE. Data jsou ve formátu Stata a SPSS, kompatibilní také se statistickým software R (zdarma). Přístup k datům je na hlavním portále projektu SHARE, kde jsou veškeré informace k registraci a stažení dat. Na hlavním portále také naleznete veškerou dokumentaci, která je i na českých stránkách.


Právě probíhá testování sběru dat pro 8. vlnu projektu SHARE

V dubnu a květnu probíhá testování (tzv. field rehearsal) dotazníku a počítačového systém CAPI pro další, již 8. vlnu sběru dat SHARE v České republice.  Děkujeme tímto všem respondentům za jejich účast a pomoc. Sběr dat osmé vlny je naplánován na podzim roku 2019.

Nabídka pro zařazení otázek do písemného dotazníku v 8. vlně sběru dat SHARE

Jako v každé vlně sběru dat nabízíme výzkumníkům na českých akademických a vědeckých pracovištích zařadit své vlastní otázky do písemného dotazníku SHARE. Tzv. dropoff je národní dotazník, na nějž respondenti odpovídají po skončení hlavního dotazníku. Otázky v dropoffu by měly být zaměřeny na témata důležitá v České republice, která nejsou pokryta mezinárodním dotazníkem. Jsme rádi, že tuto službu českým výzkumníkům můžeme poskytnout zdarma a doufáme, že tato nabídka povede k analýze nových témat a formulaci domácí politiky založené na datech. Více informací naleznou zájemci zde.

Právě probíhá testování sběru dat pro 8. vlnu projektu SHARE

V únoru probíhá důkladné testování dotazníku a počítačového systém CAPI pro další, již osmou vlnu sběru dat SHARE. Děkujeme tímto všem respondentům za jejich účast a pomoc. Druhý, finální test, se uskuteční v červnu. Vlastní sběr dat osmé vlny je naplánován na podzim 2019.

Data z 6. vlny projektu SHARE (release 6.1.1) ke stažení

Data z 6. vlny sběru dat jsou k disposici ke stažení z datového serveru projektu SHARE. Data jsou ve formátu Stata a SPSS, kompatibilní také se statistickým software R (zdarma). Přístup k datům je na hlavním portále projektu SHARE, kde jsou veškeré informace k registraci a stažení dat. Na hlavním portále také naleznete veškerou dokumentaci, která je i na českých stránkách. Přehled všech datových release je také na stránkách hlavního koordinátora projektu.

Skončil sběr dat 7. vlny projektu SHARE v ČR

V říjnu 2017 skončil sběr dat 7. vlny projektu SHARE (šestá vlna sběru dat v České republice). Všem respondentům a tazatelům děkujeme za pomoc a spolupráci. Data ze 7. vlny budou k disposici ke stažení v červnu 2018.


IDEA pro volby 2017 ve spolupráci s projektem SHARE-CZ: Analýza příjmů seniorů

Díky novému grantu projektu SHARE-CZ začíná dlouhodobá spolupráce mezi think-tankem IDEA při CERGE UK a vědeckým týmem projektu SHARE. Prvním výsledkem je analýza příjmů seniorů od Filipa Pertolda a Jiřího Šatavy, která využívá data projektu SHARE. Více na stránkách projektu IDEA.

Právě probíhá sběr dat 7. vlny projektu SHARE v České republice

Od března 2017 probíhá sběr dat již 7. vlny projektu SHARE (šestá vlna sběru dat v České republice). Přes 100 tazatelů agentury SCaC sbírá data od více než 4,500 respondentů na celém území České republiky. Tazatelé kontaktují respondenty, kteří se účastnili sběru dat v předcházejících vlnách. Pro další informace o průběhu sběru dat a protokolu kontaktování více ne stránkách agentury SCaC. Všem respondentům děkujeme za spolupráci a podporu projektu. Sběr dat bude probíhat až do září 2017.Data z 6. vlny projektu SHARE (release 6.0.0) ke stažení

Data z 6. vlny sběru dat jsou k disposici ke stažení z datového serveru projektu SHARE. Data jsou ve formátu Stata a SPSS, kompatibilní také se statistickým software R (zdarma). Přístup k datům je na hlavním portále projektu SHARE, kde jsou veškeré informace k registraci a stažení dat. Na hlavním portále také naleznete veškerou dokumentaci, která je i na českých stránkách.

Data SHARE a easySHARE (release 5.0.0) ke stažení

Nový release dat easySHARE pro začínající výzkumníky a studenty je k disposici na datovém portálu SHARE ve formátu pro programy Stata, SPSS, a R (zdarma).  Pro používání dat se musí uživatelé zaregistrovat (více informací zde). Veškerá dokumentace k datům easySHARE je na těchto stránkách.

Nabídka pro zařazení otázek do písemného dotazníku v 7. vlně sběru dat SHARE

Jako v každé vlně sběru dat nabízíme výzkumníkům na českých akademických a vědeckých pracovištích zařadit své vlastní otázky do písemného dotazníku SHARE. Tzv. dropoff je národní dotazník, na nějž respondenti odpovídají po skončení hlavního dotazníku. Otázky v dropoffu by měly být zaměřeny na témata důležitá v České republice, která nejsou pokryta mezinárodním dotazníkem. Jsme rádi, že tuto službu českým výzkumníkům můžeme poskytnout zdarma a doufáme, že tato nabídka povede k analýze nových témat a formulaci domácí politiky založené na datech. Více informací naleznou zájemci zde.


Právě probíhá testování sběru dat pro další vlnu projektu SHARE

V únoru probíhá důkladné testování dotazníku a počítačového systém CAPI pro další vlnu sběru dat SHARE v České republice.  Děkujeme tímto všem respondentům za jejich účast a pomoc. Druhý, finální test, se uskuteční v červnu. Vlastní sběr dat již sedmé vlny je naplánován na leden až červen 2017.

Připravuje se 7. vlna sběru dat projektu SHARE se zaměřením na životní historii

Sedmá vlna sběru panelových dat (šestá v ČR) se uskuteční v lednu až červnu 2017 na vzorku našich dosavadních panelových respondentů. Tato vlna bude zaměřena na životní historii - tj. informace o důležitých událostech v životech jednotlivců v dětství, dospívání a v dospělosti, jež umožní sledovat jejich pozdější dopady ve stáří, zejména na zdraví, kvalitu života a sociálně ekonomickou situaci. Protože šetření o životní historii již proběhlo ve třetí vlně v roce 2008, ti respondenti, kteří již tyto otázky zodpověděli, podstoupí obvyklý dotazník. Opět počítáme s účastí externích výzkumníku při formulování otázek do národního písemného dotazníku.

Vláda ČR schválila financování projektu SHARE v ČR na další dvě vlny sběru dat

Vláda České republiky na svém zasedání dne 21. prosince 2015 schválila financování projektu SHARE na další dvě vlny sběru dat. Projekt SHARE je jednou z velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. V hodnocení velkých infrastruktur v roce 2015 se projekt SHARE umístil mezi deseti nejlepšími projekty v ČR (hodnocení A1). Jsme velmi rádi za poskytnutou podporu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za pomoc při realizaci našeho projektu.

Výběr agentury pro sběr 7. vlny projektu SHARE

Dne 3. listopadu 2015 byl zahájen tzv. procurement process pro výběr agentury sběru dat pro sedmou vlnu projektu SHARE. Veškeré informace a podmínky účasti jsou uloženy na stránkách hlavního koordinátora. (Pouze koordinátor může podávat doplňující informace všem zájemcům). Konec výzvy je 24. listopadu 2015.


Sběr dat 6. vlny projektu SHARE ukončen

V listopadu byl ukončen sběr dat šesté vlny projektu SHARE v České republice.  Děkujeme tímto všem respondentům a tazatelům agentury SCaC za jejich spolupráci a těšíme se na shledanou v další vlně.

Data z šesté vlny budou k disposici během roku 2016, včetně dat z národního písemného dotazníku.

Sedmá vlna sběru dat proběhne v roce 2017. Pro respondenty, kteří se neúčastnili sběru dat o životní historii ve třetí vlně, bude připraven speciální dotazník na toto téma.

sbírá v terénu data pro již šestou vlnu projektu SHARE (pátá vlna v České republice). Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházejích vln a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2015.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Jsme rádi, že v tomto dotazníku pokračujeme v otázkách formulovaných odborníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Do národního písemného dotazníku se tentokrát také zapojili další vědci z University Karlovy, Masarykovy university, Státního zdravotního ústavu a dalších institucí.  Ptáme se podrobně na průběh odchodu do důchodu, společenské vztahy v místě bydliště, stravování, alergie, a sportovní aktivity. Tato data budou velmi důležitá pro pochopení následků uvažovaných penzijních reforem,  Data budou k disposici veřejnosti na konci roku 2015.

Sběr dat provádí agentura SCaC


Návody jak používat data SHARE a ukázky statistických programů

Návod jak se zaregistrovat a stáhnout data je ke stažení zde.
Ukázky statistických programů v jazyce SPSS, STATA a R.

Přístup k datům Global Aging Data

University of Southern California zprovoznila v roce 2015 přístup k datům na téma stárnutí světové populace.

Na portále https://www.g2aging.org/ naleznete přehledně uspořádané všechny representativní sběru dat, včetně projektu SHARE.  Zastoupené projekty jsou také HRS (USA), MHAS (Mexiko), ELSA (Anglie), CRELES (Costa Rica), KLoSA (Jižní Korea), JSTAR (Japonsko), TILDA (Irsko), CHARLS (Čína) a LASI (Indie).

Portál zpřehledňuje přístup k datům pro všechny uživatele, ale pro stahnutí dat (všechna data jsou zdarma) se musí uživatel zaregistrovat v datovém archivu každé studie (pro SHARE viz http://share.cerge-ei.cz/access.htm).Studie odchodu do důchodu v České republice (ve spolupráci s IDEA)

Český tým SHARE ve spolupráci s think tankem IDEA při CERGE-EI připravil studii o problematice odchodu do důchodu v České republice. Krátké shrnutí studie je k disposici zde. Originál studie v anglickém jezyce A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic je k disposici ke stažení zde a záznam z prezentace je možné shlédnout na http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/studie-odchody-do-duchodu.

Prezentace v pdf je k disposici zde.
O studii referoval tisk (MF DNES, Lidové noviny, Právo a další)

Data SHARE z páté vlny sběru dat je k disposici ke stažení

Na hlavních stránkách projektu SHARE www.share-project.org byly zpřístupněny data sběru páté vlny (čtvrté vlny v České republice), jež se uskutečnila v roce 2013. Data jsou zdarma ke stažení pro registrované uživatele včetně podrobné metodologie a návodu k použití. Data obsahují také odpovědi na otázky českého národního písemného dotazníku na vzorku více jak 6,000 respondentů, kteří se účastnili předchozích vln projektu SHARE. Více informací jak se zaregistrovat a jak pracovat s daty naleznete zde.

Data SHARE v Odborné komisi pro důchodovou reformu

Data z projektu SHARE se budou používat pro přípravu podkladů v práci Odborné komise pro důchodovou reformu pod vedením prof. Martina Potůčka na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.  Data SHARE poslouží k optimálnímu nastavení parametrů důchodového systému.  Prezentace dat a možností jejich využití proběhne na zasedání komise 23. listopadu 2014


Právě probíhá sběr dat na téma užívání času (Time Use, Day Reconstruction Method)

V srpnu 2014 probíhá sběr dat na části hlavního vzorku respondentů projektu SHARE, abychom zjistili, jakým způsobem tráví lidé čas během typického dne.  Data se sbírají jak osobně prostřednictvím tazatelů, tak i pomocí internetu a telefonicky. Zkušenosti z tohoto sběru dat budou posléze uplatněny  v ostatních zemích projektu SHARE.

Stejně jako ostatní velké sběry dat (HRS v USA, ELSA v Anglii) bude projekt SHARE používat podobné metody sběru dat na menším vzorku respondentů na speciální témata mezi hlavními sběry dat.  Tento přístup umožní zkrátit hlavní dotazník a pomáhá také udržovat kontakt s respondenty.


easySHARE v programovacím jazyce R

easySHARE, zjednodušená databáze projektu SHARE, je od srpna 2014 také dostupná pro statistické analýzy v programu R, který je na rozdíl od programů Stata a SPSS zdarma.  Software si můžete zdarma stahnout na oficiálních stránkách projektu http://www.r-project.org, včetně manuálů a veškeré dokumentace. Doufáme, že tímto podstatně usnadníme přístup k datům a jejich analýzu, zejména studentům. Více o datech easySHARE naleznete zde.

easySHARE (nyní ve verzi 2.0 s daty z poslední vlny)

easySHARE je zjednodušená databáze uspořádaná podle vzoru Health and Retirement Study v USA pro školení a práce studentů, a pro výzkumníky, kteří začínají s analýzou komplexních dat z průzkumů jako je SHARE.  Zatímco hlavní data projektu mají více než sto souborů, easySHARE obsahuje informace o všech respondetech ze všech zemí a ze všech panelových vln sběru dat v jednom jediném souboru.  Struktura dat je navíc zjednodušena tak, že informace o každém respondentovi získané v jedné vlně jsou přidány k ostatním informacím ze všech dalších vln, stejně tak údaje o členech domácnosti.  Klasifikace chybějících hodnot (missing values) je přehlednější, k disposici jsou také mnohá vytvořená data (vzdělání ISCED, index zdraví, schopnosti, demografie nebo ekonomické indikátory).  Soubor easySHARE obsahuje více jak sto proměnných ze všech vln projektu.

Více informací  naleznete zde.
Prezentace projektu SHARE na konferenci (ne)stárneme!

Prezentace projektu SHARE na konferenci (ne)stárneme! na téma Stárnutí populace: Ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti? dne 13. května 2014 od 10 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.Prezentace projektu SHARE na tiskové konferenci Alternativa 50+

Prezentace projektu SHARE na tiskové konferenci k výsledkům výzkumu překážek a výzev v zaměstnávání osob starších 50 let, pořádané obecně prospěšnou společností Alternativa 50+ a agenturou SCaC.
Materiály o projektu SHARE naleznete zde


Ukončení sběru dat v 5. panelové vlně projektu SHARE 

Ke konci listopadu 2013 byl ukončen sběr dat páté vlny projektu SHARE.  Všem respondentům velmi děkujeme za účast v projektu.   Data budou nyní zpracována a poskytnuta ke stažení na jaře roku 2014.  Zároveň začínáme pracovat na přípravě další panelové vlny, která se uskuteční v roce 2014/15.  V České republice proběhne šetření opět na více než 6,000 respondentech. Nabídka pro zařazení otázek do písemného dotazníku v příští vlně sběru dat SHARE 

Projekt SHARE uskuteční v roce 2014/15 již svou šestou longitudinální vlnu sběru dat s více než 85,000 respondenty v 19 evropských zemích.  V České republice proběhne šetření na více než 6,000 respondentech.  Součástí dotazníku je také písemný dotazník, tzv. dropoff, ve kterém jednotlivé země mají možnost klást otázky, které nemusí být harmonizovány s ostatními zeměmi a poskytují tak možnost ptát se na důležitá lokální témata nebo provádět field experiments, které by neměly smysl pro ostatní země.  V roce 2012 jsme tak zařadili otázky ve spolupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věci na téma motivačních pobídek pro odložení odchodu do důchodu.  Po této pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli po domluvě s koordinátorem projektu oslovit další výzkumné a akademické instituce s nabídkou na možnost zařazení otázek dle jejich vlastního výběru a vědeckých záměrů. 

Více informací a materiály pro přípravu otázek naleznete zde.


Právě probíhá 5. vlna sběru dat projektu SHARE 

Více než 140 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC sbírá v terénu data pro již pátou vlnu projektu SHARE (čtvrtá vlna v České republice). Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházejích vln a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2013.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Jsme rádi, že v tomto dotazníku máme také několik otázek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Ptáme se na charitativní dary a předčasný odchod do důchodu, případně na okolnosti, za jakých jsou lidé ochotní toto rozhodnutí oddálit a dále pracovat.  Tato data budou velmi důležitá pro pochopení následků uvažovaných penzijních reforem,  Data budou k disposici veřejnosti na konci roku 2013.


Prezentace projektu SHARE

Prezentaci projektu SHARE s ukázkami otázek v dotazníku zde


Data SHARE ze 4. vlny sběru dat jsou k disposici ke stažení

Data ze 4. vlny sběru dat v roce 2010/11projektu SHARE jsou od 30. 11. 2012 k disposici zdarma ke stažení na portálu projektu www.share-project.org.  Informace o přístupu k datům a registrace najdete v sekci Přístup k datům na těchto stránkách.

Právě probíhá testovací sběr dat pro další longitudinální vlnu sběru dat projektu SHARE.

Otázky v této vlně budou většinou základní longitudinální otázky mapující změny v životě respondenta.  Jedinou zvláštností bude písemný dotazník vypracovaný ve spoulupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věcí.  Budeme se v něm ptát na podmínky, za jakých by lidé byli ochotni odložit svůj odchod do důchodu.  Předčasný odchod do důchdou je totiž jedním z největších problémů současného systému: z dat SHARE víme, že více jak 40 procent populace ve věku 50 až 65 let nepracuje ačkoli ji netrápí žádná fyzická nebo psychická omezení.


Prezentace projektu SHARE na půdě Senátu Parlamentu České republiky: konference "Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v ČR"

Prezentaci SHARE najdete zde.

Právě probíhá pilotní sběr pro další vlnu SHARE

V březnu proběhl tzv. pilotní (první testovací) sběr dat pro další vlnu projektu SHARE, která se uskuteční na podzím roku 2012 a na jaře roku 2013.  Ještě v květnu nás čeká poslední test sběru dat.

Výběr agentury pro sběr dat v dalších vlnách projektu SHARE

V současné době probíhá výběrové řízení pro agentury na sběr dat v projektu SHARE ve vlnách v letech 2012-2015. Více informací naleznete zde


Ukončen sběr dat další vlny projektu SHARE

Agentura SCaC ke konci srpna ukončila sběr dat další, již třetí vlny sběru dat.
Česká republika je tak jednou z prvních zemí projektu SHARE, která úspěšně dokončila práci v terénu. Výsledky sběru a data budou připraveny ke stažení na konci roku 2011.

Evropska komise: projekt SHARE schválen jako první mezinárodní vědecká infrastruktura v Evropě

"Evropská komise dnes (17. března 2011) rozhodla, že rozsáhlá mezinárodní výzkumná databanka zaměřená na stárnutí obyvatelstva bude vůbec prvním projektem výzkumné infrastruktury, který získá nový evropský právní status, jenž usnadní vytváření a realizaci takovýchto projektů. Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE) se stane prvním konsorciem evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). Získá tak řadu administrativních výhod a možnost osvobození od daně poskytovaných významným mezinárodním organizacím, přičemž postupy budou jednodušší. SHARE‑ERIC, se sídlem na Univerzitě v Tilburgu v Nizozemsku, poskytuje volný a bezplatný přístup k údajům a jeho cílem je pomoci výzkumným pracovníkům při studiu dopadu demografického stárnutí na evropské společnosti a pomoci tak tvůrcům politiky při přijímání rozhodnutí v oblasti zdravotní, sociální a hospodářské politiky. Zakládajícími členy nového konsorcia evropské výzkumné infrastruktury SHARE-ERIC jsou Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo a Nizozemsko, spolu se Švýcarskem jako pozorovatelem. Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Polsko, Irsko, Estonsko, Lucembursko, Maďarsko a Slovensko jsou dalšími zeměmi EU, které se dosud spolu s Izraelem zapojily do projektu SHARE a později se mohou stát členy nového konsorcia."
Celá tisková zpráva: internet a pdf


21. února 2011: Prezentace výsledků projektu SHARE

Dne 21. února 2011 proběhla prezentace projektu SHARE, děkujeme za Váš zájem a Vaši návštěvu. Prezentace v Power Pointu jsou k nalezení zde: P. Ventluka (MŠMT), R. Boháček (NHÚ), J. Hamanová a M. Svoboda (SCaC)

 

Právě probíhá třetí vlna sběru dat projektu SHARE v České republice 

Více než 120 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC od začátku ledna 2011 sbírá data pro třetí, tj. druhou longitudinální, vlnu projektu SHARE v České republice. Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházející vlny a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2011.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Tento dotazník zahrnuje další otázky týkající se duševního i fyzického zdraví, zdravotní péče a sociálních sítí. Od roku 2010 může mít každá země v Drop-offu své vlastní otázky. V České republice to jsou otázky na životní osudy lidí během 2. světové války a komunismu.Data budou k disposici veřejnosti v průběhu roku 2012.


SHARE je první Evropskou vědeckou infrastrukturou

Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap se stal prvním konsorciem projektů velkých evropských výzkumných infrastruktur.
(celý článek)

Partnerem projektu SHARE je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT)

Vláda Vlády České republiky schválila a podpořila projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace s názvem Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap.
(celý článek)