Přístup k datům SHARE

Data projektu SHARE jsou přístupná v režimu open access pro výzkumné účely.

Data SHARE jsou distribuována mezinárodním vědeckým konsorciem SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – European Research Infrastructure Consortium) registrovaným uživatelům prostřednictvím datového centra SHARE Research Data Center.

Přístup k datům projektu SHARE je zdarma pro využití ve výzkumu celosvětově, v rámci zákonů Evropské unie a národních států o ochraně osobních údajů a v rámci veřejně dostupných pravidel používání dat.

Přístup k datům je realizován prostřednictvím dvou veřejných archivů dat ve spolupráci s hlavním koordinačním týmem SHARE: CentERdata Archive na Tilburg University v Nizozemí a Data Archive for the Social Sciences, veřejný datový archiv při GESIS Leibniz-Institute for Social Sciences v Kolíně nad Rýnem.

Datové soubory

Přehled aktuálních datových souborů pro všechny vlny sběru dat projektu SHARE a pro všechny dodatečné datové soubory je k nalezení na stránkách SHARE Data Releases.


Registrační proces

Protože se oficiální stránky projektu SHARE-ERIC často aktualizují, vždy prosím postupujte podle pokynů na oficiálních stránkách projektu SHARE-ERIC www.share-project.org.

Přístup a užívání dat SHARE je zdarma. Užívatel SHARE se musí příhlásit pouze jednou: získaný login a

heslo zůstanou v platnosti i pro všechny budoucí výstupy dat. 

1. Veškerá data projektu SHARE jsou veřejně přístupná, zdarma stáhnutelná zde.

2. Data se nacházejí v centrálním datovém archivu projektu CentERData a v archivu GESIS
3. Data si můžete stáhnout po vyplnění registrace popsané níže.
4. Data jsou ve formátu STATA, SPSS, které se dají používat i v programu R.
5. Textovou dokumentaci k datům naleznete zde
6.. Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) naleznete
zde


K disposici a zdarma ke stáhnutí jsou data z vln 1 až 7 (od roku 2004 do roku 2018) a také data z prvního sběru dat Covid19 z roku 2020.

Upozornění: Česká republika přistoupila k projektu SHARE až v jeho druhé vlně. Data z roku 2004 nezahrnují tedy Českou republiku. Data ze sběru dat v roce 2006 obsahují data z úvodního sběru dat pro Českou republiku (všechny ostatní země kromě Polska jsou již ve druhé, longitudinální vlně sběru dat).

Přihlásit se do databáze SHARE a stáhnout data můžete z archivu CentERdata po splnění následujících třech kroků:

Krok 1: Přečtěte si SHARE Conditions of Use. Musíte souhlasit s podmínkami použití dat v dalším kroku.

Krok 2: Stáhněte a vyplňte formulář SHARE User Statement (PDF).

Krok 3: Odešlete vyplněný a podepsaný formulář jako přílohu emailu nebo poštou do SHARE Research Data Center:

Adresa:

SHARE Research Data Center
c/o CentERdata
Tilburg University
P.O. Box 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

Email:  share-rdc@centerdata.nl

Přístup k datům bude umožněn pouze po vyplnění a přijetí požadovaných dokumentů. Prosím vyplňujte pouze pravdivé a aktuální informace.

Jak stáhnout data SHARE po vyplnění registračního formuláře?

Po obdržení vašich údajů (normálně během několika dní) obdržíte personal user ID (login) a heslo (password). Tyto osobní identifikační údaje obdržíte emailem.

Your personal data access information will be sent to you via email. Platnost přístupových údajů vyprší po 72 hodinách.

Oficiální přístupové místo pro stažení dat: https://releases.sharedataportal.eu/users/login


Pokud zapomenete svoje přístupové údaje nebo je budete chtít změnit, běžte na stránky SHARE Research Data Center website a postupujte podle instrukcí.


SHARE Podmínky pro používání dat

Prosím přečtěte si důkladně oficiální SHARE Conditions of Use.


Citační požadavky a dedikace

V souladu s SHARE Conditions of Use řídícími užití dat SHARE, dedikace k projektu musí být uvedena ve každé publikaci používající SHARE data. Pro aktuální podobu textu dedikace k datům SHARE a k dalším datovým souborům a literatuře prosím použijte oficiální webstránku.