SHARE Česká republika  

Sběr dat SHARE-HCAP v 9. vlně projektu v České republice

Harmonizovaný protokol hodnocení kognitivních funkcí

V rámci projektu je prováděno hloubkové měření kognitivních funkcí podle Harmonizovaného protokolu hodnocení kognitivních funkcí (HCAP), který byl vyvinut pro průzkumy stárnutí typu HRS podporované agenturou NIA. Na základě těchto údajů projekt odhadne míru prevalence mírných a závažných kognitivních poruch v zemích SHARE; porovná je s HRS a dalšími účastníky studií HCAP; a využije mezinárodní variabilitu údajů SHARE plus SHARE-HCAP s cílem zjistit, které interakce biomedicínských a socioekonomických podmínek v průběhu života ovlivňují poznávání v pozdějším věku.

Obecným cílem projektu SHARE-HCAP je využít mezinárodních rozdílů ve zdravotním stavu a životních podmínkách v kontinentální Evropě a zjistit, jaké interakce biologicko-lékařských a socioekonomických podmínek v průběhu života ovlivňují poznávání v pozdějším věku. Pochopení těchto cest v průběhu života, které vedou nejprve k mírným kognitivním poruchám a poté případně k demenci, by mělo pomoci při vývoji preventivních včasných intervencí.

Projekt zlepší naše chápání toho, jak značně rozdílné sociální, zdravotní a dlouhodobé systémy péče ovlivňují duševní zdraví a z toho vyplývající úmrtnost stárnoucí populace. To platí zejména pro životní okolnosti v Evropě od druhé světové války, které pravděpodobně ovlivnily pokles kognitivních funkcí nyní ve vyšším věku. Velké rozdíly v klíčových politických proměnných, např. věk odchodu do důchodu, navíc identifikují cesty od předčasného odchodu do důchodu přes neaktivitu a ztrátu sociálních kontaktů až po nižší kognitivní schopnosti, které jsou v průběhu života zprostředkovány vzděláním, pracovním prostředím a dalšími socioekonomickými faktory.


Metodika:

V rámci projektu bude prováděno hloubkové měření kognitivních funkcí podle harmonizovaného protokolu hodnocení kognitivních funkcí (HCAP), který byl vyvinut pro průzkumy stárnutí ve stylu HRS. HCAP se skládá z nedávno vyvinutého souboru hloubkových kognitivních měření. Konkrétně se skládá z přibližně hodinového testování kognitivních funkcí subjektu a dvacetiminutového rozhovoru s informátorem, které mohou tazatelé s pokročilým školením provádět v domácnosti nebo v pečovatelském zařízení.

Opatření zahrnutá do HCAP byla vybrána podle tří kritérií: (a) může být provedeno tazatelem v domácnosti během přibližně jedné hodiny, (b) může být srovnatelně provedeno a vést ke srovnatelně platným hodnocením v jiných zemích, kde se provádějí průzkumy typu HRS, a (c) dostatečně se překrývá se studií HRS-ADAMS z let 2002/03, takže může být použito ke stanovení trendů v prevalenci kognitivních poruch v USA. Na základě těchto údajů projekt odhadne míru prevalence mírných a závažných kognitivních poruch v zemích SHARE; porovná je s HRS a dalšími účastníky studií HCAP; a využije mezinárodní variabilitu údajů SHARE plus SHARE-HCAP s cílem určit, které interakce biomedicínských a socioekonomických podmínek v průběhu života ovlivňují poznávání v pozdějším věku.

Země účastnící se projektu HCAP: Projekt bude realizován v pěti zemích SHARE (Dánsko, Česká republika, Německo, Francie, Itálie) na stratifikovaném studijním vzorku 2 500 respondentů panelu SHARE. Zahájení terénní práce je plánováno na začátek roku 2022. Verze HCAP budou prováděny také v USA, Mexiku, Indii, Číně a Jihoafrické republice.

Další informace o síti HCAP naleznete na adrese: https://hcap.isr.umich.edu.