SHARE Česká republika  

Sběr biomarkerů v 10. vlně projektu SHARE v České republice

Bude doplněno včas.


Studie akcelerometrie ve vlně 8 v České republice

V 8. vlně studie SHARE byly údaje o fyzické aktivitě shromažďovány pomocí akcelerometrů. Dílčí vzorek respondentů panelu byl požádán, aby nosil zařízení (Axivity AX3) po dobu osmi po sobě jdoucích dnů (ve dne i v noci) na horní části stehna.

Studie SHARE s akcelerometry byla provedena v deseti zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Podrobný popis studie je k dispozici ve svazku SHARE Wave 8 Methodology Volume. Data z akcelerometru jsou zpracována pomocí GGIR a výsledná měření jsou k dispozici v modulech gv_accelerometer vlny 8. Poskytované metriky zahrnují vektorovou magnitudu (ENMO), gradient intenzity a míry LXMX. Další datové sady poskytují informace o zrychlení na úrovni epoch (5 sekund) pro každého účastníka.

Další podrobnosti viz Release Guide 8.0.0.