SHARE Česká republika  

Data geoSHARE

Ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT budujeme epidemiologický model založený na agentech (tzv. agent-based epidemiologic model). Model abmSHARE bude moci jako vstupy využívat data SHARE i data Eurostatu v geografických jednotkách odpovídajících úrovni NUTS2. Model bude simulovat šíření a dopady infekce Covid-19 s využitím dat z databáze SPLASH, která obsahuje politická opatření související s pandemií.

O dalším postupu a přístupu k modelu abmSHARE vás budeme informovat.