Dokumentace

Podrobnou dokumentaci projektu SHARE pro všechny zastoupené země můžete nalézt v angličtině na www.share-project.org

Datová dokumentace na hlavních stránkách projektu SHARE
http://www.share-project.org/data-documentation.html


Portál dat o stárnutí Gateway to Global Data on Ageing (USC)

https://g2aging.org/

Internetový prohlížeč dat

Interaktivní prohlížeč dat na internetu pro vlny 1 až 8 projektu SHARE
https://www.share-datadocutool.org


Materiály sběru dat 9. vlny (2021/22)

Úvodní dotazník (EN, ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN ve formátu pdf)
Module flow (EN ve formátu pdf)

Písemný dotazník byl randomizován ve dvou verzích: s informacemi pro otázky o důchodech a bez informací.
Písemný dotazník drop-off v ČR s inforamacemi (CZ, EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník drop-off v ČR bez informací (CZ, EN ve formátu pdf)

Dotazník CATI Covid-19 druhá vlna sběru v létě 2021(CZ, EN ve formátu pdf)


Materiály sběru dat 8. vlny (2018/20)

Úvodní dotazník (EN, ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN ve formátu pdf)
Module flow (EN ve formátu pdf)

Písemný dotazník drop-off v ČR (CZ, EN ve formátu pdf)
Akcelerometr karta pro respondenta (CZ ve formátu pdf)
Akcelerometr brožura (CZ ve formátu pdf)

Dotazník CATI Covid-19 1. dotazování červen-srpen 2020 (CZ, EN, ve formátu pdf)
Dotazník CATI Covid-19     dotazování v ČR říjen-prosinec 2020 (CZ, EN, ve formátu pdf)
Dokumentace  Release guide CATI1 (ve formátu pdf)

Dokumentace  Release guide (ve formátu pdf)


Materiály sběru dat 7. vlny (2016/17)

Úvodní dotazník (anglicky, ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník drop-off pro respondenty co nejsou v důchodu (CZ, EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník drop-off pro respondenty v důchodu (CZ, EN ve formátu pdf)

Codebook hlavní dotazník pro Českou republiku (ve formátu txt)
Codebook drop-off pro Českou republiku (ve formátu txt)
Codebook generated variables pro Českou republiku (ve formátu txt)

Dokumentace  Release guide (ve formátu pdf)
Dokumentace Metodologie (ve formátu pdf)
Dokumentace  Compliance profiles (ve formátu pdf)

Materiály sběru dat 6. vlny (2014/15)

Úvodní dotazník (anglicky, ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník drop-off (CZ, EN ve formátu pdf)

Codebook hlavní dotazník pro Českou republiku (ve formátu txt)
Codebook drop-off pro Českou republiku (ve formátu txt)
Codebook generated variables pro Českou republiku (ve formátu txt)

Dokumentace  Release guide (ve formátu pdf)
Dokumentace Scale and Multi Item Indicators (ve formátu pdf)
Dokumentace  CaIibrated weights (ve formátu pdf)

Materiály sběru dat 5. vlny (2012/13)

Úvodní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN ve formátu pdf)

Písemný dotazník pro respondenty co nejsou v důchodu (CZ EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník pro respondenty v důchodu (CZ EN ve formátu pdf)

Codebook pro Českou republiku, hlavní dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, písemný dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, generated variables (ve formátu txt)

Dokumentace  Release guide (ve formátu pdf)
Dokumentace Compliance profile (ve formátu pdf)


Materiály sběru dat 4. vlny (2010/11)

Úvodní dotazník (CZ EN ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ EN ve formátu pdf)
Karty (CZ, EN in pdf)
Moduly (EN in pdf)

Písemný dotazník (CZ EN ve formátu pdf)

Dokumentace  (ve formátu pdf)
Metodologie (ve formátu pdf)

Codebook pro Českou republiku, hlavní dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, písemný dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, generated variables (ve formátu txt)


Materiály sběru dat 3. vlny (2008/09 SHARELIFE)

Úvodní dotazník (CZ ve formátu html)
Hlavní dotazník (CZ EN ve formátu pdf)

Dokumentace (ve formátu pdf)
Metodologie (ve formátu pdf)

Codebook pro Českou republiku, hlavní dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, generated variables (ve formátu txt)


Materiály sběru dat 2. vlny (2006/07)

Úvodní dotazník (CZ EN ve formátu pdf)
Hlavní dotazník (CZ, EN ve formátu pdf)

Písemný dotazník A (CZ EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník B (CZ EN ve formátu pdf)
Písemný dotazník C (CZ EN ve formátu pdf)

Dokumentace (ve formátu pdf)
Imputace dat (ve formátu pdf)
Metodologie (ve formátu pdf)  

Codebook pro Českou republiku, hlavní dotazník (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, generated variables (ve formátu txt)
Codebook pro Českou republiku, úvodní dotazník respondenti (ve formátu txt)
Dokumentace