SHARE Česká republika  

Nabídka zařazení otázek do dotazníku průzkumu projektu SHARE v 7. longitudinální vlně v roce 2016/17

Dotazníky z minulých vln:

Dotazníky z 2. vlny sběru dat (2006) (Coverscreen) (Hlavní)
Dotazníky z 3. vlny sběru dat (2008) (Coverscreen) (Hlavní) (ExitQuestionnaire)
Dotazníky z 4. vlny sběru dat (2010) (Coverscreen) (Hlavní) (ExitQuestionnaire) (DropoffA) (DropoffB)
Dotazníky z 5. vlny sběru dat (2012) (Hlavní) (Dropoff pracující) (Dropoff v důchodu)
Dotazníky z 6. vlny sběru dat (2014) (Hlavní preliminary)

Codebooks:
Codebook z 2. vlny 
sběru dat (2006) (Codebook)  (STATA do file generující codebook)
Codebook z 3. vlny  sběru dat (2008) (Codebook)  (STATA do file generující codebook)
Codebook z 4. vlny  sběru dat (2010) (Codebook(STATA do file generující codebook)
Codebook z 5. vlny  sběru dat (2012) (Codebook) (|Codebook dropoff) (Codebook GV) (STATA do file generující codebook)
Pracovn
í Codebook z 6. vlny  sběru dat (2014) (Codebook) (STATA do file generující codebook)
(STATA do files: nahrajte soubor bez koncovky txt, upravte adresare]

Odkaz: Registrace pro přístup k datum SHARE


Projekt SHARE uskuteční v roce 2016/17 již svou sedmou longitudinální vlnu sběru dat s více než 115,000 respondenty ve všech 28 zemích EU a Izraeli. V České republice proběhne šetření na více než 5,000 respondentech.  Součástí dotazníku je také písemný dotazník, tzv. dropoff, ve kterém jednotlivé země mají možnost klást otázky, které nemusí být harmonizovány s ostatními zeměmi a poskytují tak možnost ptát se na důležitá lokální témata nebo provádět field experiments, které by neměly smysl pro ostatní země.  Od roku 2011 zařazujeme otázky ve spolupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věci na téma motivačních pobídek pro odložení odchodu do důchodu.  Po této pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli po domluvě s koordinátorem projektu oslovit další výzkumné a akademické instituce s nabídkou na možnost zařazení otázek dle jejich vlastního výběru a vědeckých záměrů.  V šesté vlně tak externí výzkumníci zařadili osm modulů vlastních otázek.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k aktivní účasti na projektu SHARE.  Písemný dotazník (dropoff) je vyplňován respondenty (nebo jejich zástupci) po skončení hlavního CAPI dotazníku, a může mít až 20 otázek. Otázky musí být dobře a přehledně formulovány, neměly by respondenty odradit od jejich zodpovědění, a musí být také srozumitelné kvůli stáří respondentů.  Nesmí také opakovat otázky z hlavního dotazníku.  Vámi navržené otázky musí schválit koordinátor projektu prof. Borsch-Supan z Max Planck Institutu v Mnichově.  Dropoff pak bude testován na jaře v pilotním šetřením a v červnu v pretestu. Po každé této testovací fázi bude možné a nutné dropoff adaptovat.  Data z dropoffu budou samozřejmě napojena na longitudinální data respondentů a bude je tak možné dát do souvislosti s odpověďmi na ostatní otázky.

Pokud byste měli zájem o umístění Vašich otázek do dropoffu projektu SHARE, prosím napište na níže uvedený email nebo zavolejte.  Prostudujte si prosím také dotazníky z minulých vln, aby se otázky nekryly s již existujícími otázkami.  Odkazy na dtazníky z minulých vln naleznete nahoře na této stránce. Jedná se o úvodní dotazníky (Coverscreen), hlavní dotazníky (Questionnaire), dotazníky v případě úmrtí respondenta (Exit) a dropoffy. Podívejte se prosím na dropoff z páté vlny jako příklad. 

Doporučujeme také vyplnit registraci pro práci s daty projektu SHARE na stránkách www.share-project.org, stáhnout si zdarma jeho data a jejich zpracováním zjistit, co v datech je a není.  Na těchto stránkách také naleznete veškerou dokumentaci k projektu, včetně publikací výsledků, podrobných metodologických a dokumentačních materiálů.

Očekáváme, že zájemců bude více a na každého vyjde prostor pro několik otázek, nikoli na celý dropoff.   Otázky mohou být ze všech oborů (ze sociologie, psychologie, ekonomie atd., nikoli tedy pouze z geriatrie).  Vítány jsou zejména otázky věnující se důležitým problémům v České republice, které by pak byly použity ve vědeckých pracích, dizertacích, při výuce nebo při formulaci vládních opatření a zákonech založených na faktech. Celý dropoff i jeho zpracování bude z velké části financováno z prostředků projektu SHARE s podporou Mininsterstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Sběr dat provádí agentura SCaC.

Během března 2016 bychom uspořádali schůzku, kde by se jednotlivé náměty a otázky diskutovaly, koordinovaly a připravily do pracovní podoby, v jaké by se pak mohly zaslat koordinátorovi k předběžnému schválení.  Konečná podoba otázek musí být připravena na pretest sedmé vlny v červnu 2016.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

S pozdravem


Radim Boháček
koordinátor projektu SHARE v České republice
CERGE-EI
Politických vězňů 7
Praha 1 11121

tel: 775 379 336
email:  radim.bohacek@cerge-ei.cz   nebo   radim.bohacek@gmail.com
webové stránky projektu: www.share-project.org a http://share.cerge-ei.cz