Události

Projekt SHARE se stal první velkou evropskou vědeckou  infrastrukturou tav. European Research Infrastructure Consortium, SHARE ERIC


Novinky

Právě probíhá další vlna svěru dat
21. února: prezentace projektu 


Partnerem projektu SHARE je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT)

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky o poskytnutí účelové podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivity projekty velkých infrastruktur pro VaVaI č. j.: 23754/2010-320 v roce 2010, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo účelovou podporu Národohospodářskému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., na projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace s názvem Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap.


Řešitelem projektu je Radim Boháček, Ph.D.. Tato účelová podpora projektu zabezpečí institucionální a finanční nároky projektu pro tři následující vlny sběru dat v letech 2011, 2013 a 2014, s možností pokračování projektu v dalších letech.