Události

Projekt SHARE se stal první velkou evropskou vědeckou  infrastrukturou tav. European Research Infrastructure Consortium, SHARE ERIC


Novinky

Právě probíhá další vlna svěru dat
21. února: prezentace projektu 


Projekt SHARE v roce 2010

 

 V roce 2010 se podařilo splnit veškeré cíle projektu SHARE. Hlavním cílem projektu v roce 2010 byla příprava české účasti na projektu SHARE ERIC (European Research Infrastructure Consortium) a zahájení další vlny sběru dat projektu SHARE v České republice.

Společně ve spolupráci s koordinátorem projektu SHARE, prof. Axelem Borsch-Supanem, český řešitelský tým a Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT připravil veškeré podklady pro souhlasné rozhodnutí Vlády České republiky ve smyslu poskytnutí účelové podpory projektu SHARE. Tento souhlas završil proces zapojení České republiky do projektů velkých infrastruktur ESFRI. V listopadu 2010 pak náměstek ministra školství pan ing. Koucký formálně požádal o zastoupení České republiky v projektu SHARE. Rádi bychom zde ocenili činnost a profesionální úroveň pracovníků Odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Česká republika byla v tomto ohledu vždy vzorem pro ostatní partnery projektu. V lednu 2011 budou zástupci evropských zemí v projektech ERIC schvalovat ustavení projektu SHARE ERIC jako vůbec první vědecké infrastruktury v Evropě.

Druhým hlavním cílem projektu SHARE v roce 2010 byla příprava a zahájení další, již třetí, vlny sběru dat projektu SHARE v České republice. Součástí přípravy byl výběr agentury sběru dat, příprava hlavního a písemného dotazníku, příprava počítačového programu CAPI, trénink a uskutečnění pilotního sběru dat, trénink a uskutečnění pretestového sběru dat, analýza těchto dvou přípravných šetření, příprava hlavního a písemného dotazníku na hlavní sběr dat, výběr a příprava tazatelů, příprava vzorku respondentů, příprava všech potřebných materiálů pro sběr dat, prezentace projektu SHARE, a mnoho dalších dílčích činností nutných pro kvalitní uskutečnění sběru dat v další vlně projektu SHARE. Součástí těchto aktivit byla účast českého týmu na konferencích a pracovních schůzkách konsorcia SHARE. I přes několika měsíční zdržení formálních náležitostí projektu ERIC se podařilo ve spolupráci s agenturou SCaC připravit vše tak, aby sběr dat mohl začít v lednu 2011.