Události

Projekt SHARE se stal první velkou evropskou vědeckou  infrastrukturou tav. European Research Infrastructure Consortium, SHARE ERIC


Novinky

Právě probíhá další vlna svěru dat
21. února: prezentace projektu 


Právě probíhá třetí vlna sběru dat projektu SHARE v České republice 

Více než 120 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC od začátku ledna 2011 sbírá data pro třetí, tj. druhou longitudinální, vlnu projektu SHARE v České republice. Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházející vlny a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2011. Data budou k disposici veřejnosti v průběhu roku 2012.


Mezi hlavní témata této vlny patří rodina a sociální vazby, vzdělání; tělesné a duševní zdraví, zdravotní péče a rizika, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, kvalita života a očekávání do budoucnosti.
Výsledkem je unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské společnosti.

Současného sběru dat se zúčastní 6,000 respondentů, z toho 2,800 responentů z minulých vln (longitudinální panelový vzorek) a 3,200 nových respondentů. Všichni tito respondenti budou opět dotazování v dalšich vlnách. V České republice se v papírovém dotazníku budeme také ptát na to, jak respondenty ovlivnily události 2. světové války a období komunismu. SHARE je tak prvním skutečným sběrem dat o těchto historických obdobích, bohužel s velkým časovým prodlením. Doufáme, že se nám pomocí těchto dat podaří zachytit vliv těchto dvou složitých a často traumatizujících období na zdraví, rodinu, socio-ekonomickou situaci tehdy a jejich vliv na dnešní život starší generace v České republice.

Kromě České republiky se této vlny účastní dalších 18 zemí (Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Belgie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Estonsko, Polsko,  Španělsko, Itálie, Řecko a nově Maďarsko, Portugalsko,

Více informací o sběru dat naleznete na internetových stránkách agentury ScaC http://www.scac.cz/share3